З В І Т про виконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації за І квартал 2020 року

Значна увага районної державної адміністрації при виконанні плану роботи райдержадміінстарції у І кварталі 2020 року була зосереджена на виконанні завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також програмами, прийнятими районною радою, та заходами і цільовими комплексними програмами, затвердженими розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

В районній державній адміністрації  постійно здійснюються  заходи щодо надання роботі з управління персоналом та організаційної роботи системного планового характеру.

Сектор управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) упродовж  І кварталу 2020 року виконував роботу з реалізації заходів, що покладені на структурний підрозділ, відповідно до Положення про сектор управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Комплексного плану   роботи з кадрами на 2020 рік  та Плану роботи сектору на І квартал 2020 року.

Протягом звітного періоду для виконання завдань, що покладені на сектор, опрацьовувалися нормативні акти, методичні рекомендацій, листи-роз’яснення з питань кадрової роботи та управління персоналом.

Сектором здійснювалося забезпечення: формування та ведення 97 номенклатурних справ; обліку, зберігання та формування особових справ  працівників апарату, відділів, що не мають статусу юридичних осіб публічного права та керівників структурних підрозділів, що мають статус юридичних осіб публічного права; внесення записів до трудових книжок працівників; ведення обліку використання робочого часу, підготовки проектів розпорядчих документів з кадрових питань  та виконання іншої роботи.

Сектором забезпечено підготовку та направлення звітів до відділу управління персоналом  апарату обласної державної адміністрації,  районного центру зайнятості, Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях, Краснокутського районного військового комісаріату та  управління фінансів районної державної адміністрації  з питань що стосуються управління персоналом  та державної служби.

У зв’язку зі скороченням штату, відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 746», на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації  від 22 листопада 2019 року № 585 «Про внесення змін до граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій», розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.11.2019 № 178 «Про структуру районної державної адміністрації» звільнено з посад  7 працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, без статусу юридичних осіб публічного права, звільнено у зв’язку з переведенням до інших підприємств – 5 працівників та 2 – за угодою сторін. Призначено 1 державного службовця за переведенням з іншого органу та 1 переведено на іншу, запропоновану посаду.

Звільнені у 2020 році державні службовці ознайомлені з листами нагадуваннями про необхідність  подання е-декларацій.

Призначений державний службовець письмово попереджений про обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням,, вимогам Закону України «Про запобігання корупції», ознайомлений із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та правилами внутрішнього службового розпорядку.

Відповідно до норм чинного законодавства України забезпечено ведення документів з військового обліку військовозобов’язаних, повідомлено військові комісаріати (Краснокутський РВК, Бориспільский ОМВК та Московський РВК м. Харкова) про звільнення з посад військовозобов’язаних та повідомлено про анулювання їх бронювання. У зв’язку зі зміною структури та назв посад державних службовців  переброньовано військовозобов’язаних.

У зв’язку із зміною в структурі райдержадміністрації та її апарату, сектором  організовано відповідну роботу щодо затвердження Положень про новоутворені або перейменовані підрозділи апарату та структурні підрозділи, що не мають статусу юридичних осіб публічного права.

Розроблено та затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації Регламент районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, внесено зміни до складу Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації; внесено зміни до групи Радників голови районної державної адміністрації на громадських засадах,  затверджено персональний склад  колегії районної державної адміністрації.

Відповідно до вимог наказу Національного агентства України з питань державної служби від 11.09.2019 року № 172-19 упорядковані посадові  інструкції державних службовців категорій «Б» та «В» в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, що не мають статусу юридичних осіб публічного права.

Сектором  здійснювалась робота щодо формування та наповнення відповідними документами особових справ працівників та їх опису; надання методичних рекомендацій працівникам з приводу написання заяв про надання відпусток, призначення, переведення, звільнення, видачі довідок тощо.

У відповідності з вимогами чинного законодавства на офіційному вебсайті районної державної адміністрації оприлюднювалася інформація з управління персоналом та організаційної роботи, яка є публічною.

Проводилася підготовча робота  з працівниками райдержадміністрації   стосовно здачі е-декларацій за 2019 рік.

Проведено аналіз виконання Комплексного плану роботи з кадрами за 2019 рік.

Під час обробки персональних даних  в райдержадміністрації дотримано вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

Відповідно до Указу Президента України від 16.04.2010 № 542 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями» в районній державній адміністрації забезпечено контроль за призначенням і звільненням з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Для врахування у роботі, постійно проводиться моніторинг нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом та державної служби .

Для використання в роботі на 2020 рік встановлено та уточнено стаж державної служби на всіх державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації для встановлення  протягом року надбавок за вислугу років та присвоєння рангів державних службовців.

Державним службовцям, призначеним на посади та переведеним на інші посади  надана методична допомога для розроблення завдань та  ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”,на 2020 рік (Гузенко І.М., Воробйова Н.С., Іванченко С.І., Мухіна В.Б. та Тимченко А.Ю.та іншим )

Розносилася інформація щодо надання відпусток в особові справи працівників. Складено за пропозиціями працівників графіки відпусток на 2020 рік, ведеться облік наданих відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки». Забезпечувався контроль за виконанням затвердженого графіка відпусток для працівників райдержадміністрації на 2020 рік.

До трудових книжок та особових справ працівників внесено записи про переведення на відповідні посади, з якими працівників ознайомлено під розписку.

Підготовлено описи та справи за 2016-2018 роки з особового складу, постійного зберігання служби управління персоналом апарату районної державної адміністрації, а також про вилучення документів, для їх знищення не внесених до Національного архівного фонду за 2002-2018 роки

Для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації підготовлено документи з питання «Про стан  роботи з персоналом, забезпечення дотримання законодавства про державну службу в районній державній адміністрації  у 2019 році».  

Підготовлено та затверджено, у відповідності з вимогами чинного законодавства, у новій редакції Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації (що не мають статусу юридичних осіб публічного права) та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації (зі статусом юридичних осіб публічного права).

Протягом кварталу видано 18 розпоряджень голови районної державної адміністрації, із них по особовому складу – 15, розпоряджень про відпустки – 3. Видано 54 накази керівника апарату районної державної адміністрації, із них  по особовому складу – 30 наказів, 22 накази про надання відпусток працівникам, та 2 про короткострокові відрядження працівників. Службою опрацьовано  36 заяв працівників про надання їм щорічних, додаткових відпусток та з інших питань. Опрацьовано 3 листки  непрацездатності.

Розглянуто та надано відповідь на запит про інформацію про посадові інструкції державних службовців районної державної адміністрації.

З метою належного виконання законодавства стосовно кадрової політики сектором надавалася консультативно-методична допомога структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування району.

Протягом місяця формувалися справи для передачі  їх до архіву сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

За звітний період було проведено 2 розширених апаратних наради у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідних керівників підприємств, установ та організацій району, на яких розглянуто 8 питань. За їх наслідками головою райдержадміністрації видано відповідні доручення, вживаються заходи щодо їх виконання у встановлені строки.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19», на виконання вимог протоколу № 6 від 17.03.2020 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області з метою посилення карантинних заходів, пов’язаних з запобіганням поширення коронавірусу COVID-19 на території Харківської області та недопущення поширення інфекції на території Краснокутського району, розширена апаратна нарада та засідання колегії райдержадміністрації, які були заплановані на березень, перенесено на період, після закінчення карантину.

Відповідно до запланованого графіку підготовлено необхідні матеріали та забезпечено проведення апаратних нарад у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щомісяця готувалися плани основних заходів, що будуть проводитися управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. Здійснювався упереджувальний контроль за підготовкою  проведення та вчасно готувалися звіти про виконання.

Підготовлені плани роботи апарату райдержадміністрації та сектору управління персоналом та організаційної роботи на ІІ квартал та квітень 2020 року.

Протягом звітного періоду відділом готувались щоденні, щотижневі та щомісячні звіти до Харківської обласної державної адміністрації про результати діяльності райдержадміністрації, розміщувались матеріали на веб-сайті районної державної адміністрації та готувались матеріали до районної газети «Промінь» щодо діяльності районної державної адміністрації. Зокрема протягом звітного періоду відбулися заходи щодо відзначення релігійного свята Різдва Христового, релігійного свята Хрещення Господнього, Дня Соборності, Дня Пам’яті Героїв Крут до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, до Міжнародного жіночого дня тощо.

Відповідно до графіка забезпечено проведення обласних селекторних нарад.

Щоденно узагальнювалися та надавалися до ХОДА матеріали про перебування голови районної державної адміністрації.

Упродовж звітного періоду суспільно-політична ситуація в районі залишалась стабільною та передбачуваною з усіх напрямків діяльності територіальних громад, проводився прийом представників районних осередків політичних партій, громадських організацій та релігійних громад. Широкомасштабних масових заходів не проводилось.

Кількість релігійних громад, що функціонують на території району, є сталою. Всього таких 25, у тому числі: 12 – Української православної церкви, 1 – Української автокефальної православної церкви, 5 – євангельських християн – баптистів, 5 – євангельських християн – п’ятидесятників, 2 –  свідків Єгових.

Усі православні храми мають приміщення для проведення богослужінь. Кожна з громад має своїх прихильників, але найбільш впливовими і багаточисельними є приходи Української православної церкви, відкритих у більшості населених пунктах району.

Серед протестантських конфесій найбільшу кількість прихильників має ЕХБ, які мають молитовні дома, що відкриті в переобладнаних для проведення богослужінь будинках.

Найбільш активними в своїй діяльності з громадських організацій були Краснокутська районна рада ветеранів, до складу якої входить спілка ветеранів Афганістану «Пам’ять», районна організація «Союз Чорнобиль України», «Краснокутська районна спілка ветеранів АТО» та асоціація підприємців Краснокутського району. Матеріали про діяльність громадських організацій систематично публікуються на сторінках районної газети «Промінь».

Підготовлено розпорядження голови від 09.01.2020 № 5 «Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади», від 27.01.2020 № 1- аг «Про затвердження графіка чергування відповідальних осіб районної державної адміністрації у вихідні дні лютого 2020 року», від 29.01.2020 № 32 «Про затвердження персонального складу колегії районної державної адміністрації», від 27 лютого 2020 року № 2-аг «Про затвердження графіка чергування відповідальних осіб районної державної адміністрації у вихідні та святкові дні березня 2019 року», від 19 березня 2020 року № 62 «Про затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року», від 23 березня 2020 року № 3-аг «Про затвердження графіка чергування відповідальних осіб районної державної адміністрації у вихідні та святкові дні квітня 2020 року».

Районною державною адміністрацією вживаються необхідні заходи щодо  покращення контролю за реалізацією затверджених планів роботи.

За І квартал 2020 року сектором документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації зареєстровано і опрацьовано вхідної кореспонденції  всього 561 лист, що на 248 листів менше відповідного період минулого року. В тому числі:

– з облдержадміністрації – 330 (відповідний період минулого року 364);

 в т.ч.  розпоряджень голови облдержадміністрації – 27 (23);

– доручень голови облдержадміністрації – 3 (5)

– районних організацій – 87 (227);

– інші організації із-за меж району – 81 (116);

– в т.ч. електронною поштою – 346 (386).  

За звітний період прийнято 66 розпоряджень голови районної державної адміністрації (за відповідний періоду минулого року прийнято 43 розпорядження). За результатами розширених апаратних нарад оформлено 2 протоколи. 

Копії розпоряджень голови райдержадміністрації в установлений термін загальним відділом було направлено до обласної державної  адміністрації.

Вихідної кореспонденції з райдержадміністрації відправлено за звітний період  985 листів, що на 273 листів менше відповідного періоду минулого року.

Щоп’ятниці направлявся звіт по документообігу до Секретаріату Кабінету Міністрів України за тиждень.

Питання рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та своєчасного виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації є одним із основних напрямів роботи Краснокутської районної державної адміністрації.

У І квартал 2020 року було поставлено на контроль 67 контрольних документів, а саме:

  • 8 розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
  • 2 доручення голови обласної державної адміністрації,
  • 3 розпорядження голови районної державної адміністрації
  • 54 листа від органів влади вищого рівня.

За І квартал  2020 року з початку року оброблено 69 та виконано в установлений термін 16 контрольних документів. Решта документів знаходяться на контролі як довгострокові. 

Всього на контролі знаходиться 223 контрольних документів, а саме:

– 29 розпоряджень голови обласної державної адміністрації,

– 6 доручень голови обласної державної адміністрації,

– 15 розпоряджень голови районної державної адміністрації,

– 4 доручення голови районної державної адміністрації, решта контрольних документів – листи від органів влади вищого рівня.

За звітний період було знято з контролю 115 контрольних  документів, а саме:

  • 86 листів від органів влади вищого рівня,
  • 14 розпорядження голови обласної державної адміністрації,
  • 6 доручень голови обласної державної адміністрації,
  • 9 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

З метою своєчасного виконання контрольних документів та підготовки інформації для направлення у відповідні органи загальним відділом апарату районної державної адміністрації щодекадно готуються листи – нагадування керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації.

У цілому, в райдержадміністрації, створена чітка система контролю, що дозволяє підвищити рівень виконавської дисципліни та сприяє недопущенню  порушень термінів виконання контрольних документів. Окрім того, щомісячно на розширеній апаратній нараді районної державної адміністрації заслуховуються підсумки роботи з контрольними документами, а також загальним відділом апарату райдержадміністрації здійснюється аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Протягом місяцяпроводився прийом запитів на публічну інформацію. До районної державної адміністрації у І кварталі 2020 року надійшов 21 запит на публічну інформацію.

Згідно з визначеними термінами був підготовлений статистичний звіт обліку запитів на публічну інформацію за І квартал 2020 року.

Протягом звітного періоду проводилася робота щодо оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Краснокутська районна державна адміністрація. Всього було оприлюднено 111 документів, з них – 66 розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності, 13 розпорядження з кадрових питань, 24 накази керівника апарату районної державної адміністрації  з кадрових питань, 6 наказів з  основної діяльності та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації з адміністративно-господарських питань.  

До системи обліку публічної інформації в І кварталі 2020 року було внесено 408 документів, що  підлягає оприлюдненню.

Основним завданням сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної  державної  адміністрації (далі – Сектор) є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобіганням невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів райдержадміністрацією, а також її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та повноважень

Сектором проводилось опрацювання документів, що надходили з Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації, Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), проводилась перевірка відповідності проєктів розпоряджень та інших документів правового характеру вимогам чинного законодавства.

Протягом березня 2020 року Сектором здійснювався прийом громадян з правових питань, розглядались заяви, звернення і скарги громадян, керівників підприємств, установ, організацій. Всього було розглянуто 20 звернень.

Також Сектором була здійснена перевірка відповідності нормам чинного законодавства та завізовано 66 проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності, здійснено перевірку відповідності нормам чинного законодавства проєктів рішень районної ради з питань, що виносяться головою районної державної адміністрації на розгляд районної ради, проводилась перевірка відповідності нормам чинного законодавства проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату районної державної адміністрації з кадрових питань.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами) юридичним відділом апарату районної державної адміністрації здійснювалась правова експертиза актів виконавчих комітетів сільських (селищних) рад Краснокутського району, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, що надійшли на опрацювання до районної державної адміністрації, на предмет дотримання норм чинного законодавства.

Протягом кварталу завідувач Сектору приймала участь у засіданнях по цивільним справам, були опрацьовані та підготовлені процесуальні документи по цивільним справам, стороною у яких виступала районна державна адміністрація, окрім того приймала участь у засіданнях консультативно-дорадчих органах при районній державній адміністрації.

У робочому порядку надавалися консультації структурним підрозділам районної державної адміністрації, сільським, селищним радам з питань застосування та дотримання норм чинного законодавства.

Організаційна та роз’яснювальна робота щодо запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації проводиться постійно і має системний характер.

Робота щодо запобігання проявам корупції проводиться відповідно до затвердженого плану заходів з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік.

Протягом першого кварталу 2020 року проводився аналіз звітів та роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів районної державної адміністрацій з метою надання методичної та практичної допомоги щодо забезпечення виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції.

У структурних підрозділах районної державної адміністрації визначено осіб, на яких покладені обов’язки щодо запобігання і виявлення корупції.

Важливим профілактичним заходом щодо запобігання проявам корупції  в районній державній адміністрації є підвищення рівня обізнаності та правової освіти державних службовців.

Протягом першого кварталу 2020 року надавалась консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також проводилися наступні заходи щодо підвищення рівня знань антикорупційного законодавства:

22.01.2020 на розширеній апаратній нараді з державними службовцями апарату районної державної адміністрації, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації була заслухана доповідь на тему: «Е-декларування: актуальні питання»;

19.02.2020 на розширеній апаратній нараді з державними службовцями апарату районної державної адміністрації, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації була заслухана доповідь на тему: «Про запобігання виникненню конфлікту інтересів”.

Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядалися та обговорювалися на окремих робочих нарадах у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

20.02.2020 в апараті районної державної адміністрації була проведена семінар-нарада з питання “Особливості початку та обсягу декларування у 2020 році”.

03.03.2020 завідувач сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації прийняла участь у семінар-навчанні за темою “Е-декларування та найчастіші питання, пов’язані з ним”, за результатом якого структурним підрозділам були надіслані роздаткові матеріали семінару з питань застосування положень чинного законодавства щодо особливостей під час заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, змін до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”, які набули чинності з  01.01.2020.

Щомісяця проводиться моніторинг офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro».

У ході проведення моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro» порушень норм чинного законодавства стосовно можливого конфлікту інтересів під час проведення електронних закупівель структурними підрозділами районної державної адміністрації не виявлено.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України та Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян. Введено в практику роботи проведення керівництвом райдержадміністрації виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання. Прийоми громадян (в тому числі  виїзні)  здійснюються відповідно до затверджених графіків за попереднім записом, що сприяє детальному вивченню суті порушених у зверненнях питань. 

Відповідно до плану роботи юридичного відділу апарату районної державної адміністрації всі заплановані заходи виконані в установлені строки.

Діяльність архівного відділу Краснокутської районної державної адміністрації упродовж звітного періоду була спрямована на виконання завдань, передбачених Планом розвитку архівної справи на 2020 рік, Планом заходів щодо здійснення контролю, станом і рухом НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2020-2024 роки, та відповідно до указів Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Державної архівної служби України тощо.

Для забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду, проведені заходи щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів. Проводився контроль за дотриманням належних умов зберігання документів, у приміщеннях сховищ регулярно проводилися санітарно-гігієнічна робота (вологе прибирання підлоги). У плановому порядку здійснювалося вологе прибирання стелажів, шаф та знепилювання картонажів з документами. Здійснювався контроль   за дотриманням температурно – вологісним режимом зберігання документів.

(15 січня, 12 лютого, 11 березня 2020 року) в архівному відділі Краснокутської районної державної адміністрації проведено засідання експертної комісії, на якому розглянуто, погоджено: номенклатуру справ на 2020 рік Краснокутської районної державної адміністрації, Сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля Краснокутської районної державної адміністрації, Управління Державної казначейської служби України у Краснокутському районі Харківської області, Управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації, Управління агропромислового та економічного розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Рябоконевського ДНЗ, Положення про експертну комісію управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації та інструкцію з діловодства Краснокутської районної державної адміністрації, Архівного відділу Краснокутської районної державної адміністрації, Комунального закладу «Краснокутський районний Будинок культури», Краснокутської селищної Ради Харківської області, Китченківської сільської Ради Харківської області, Качалівської ЗОШ, Відділу культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації, Служби у справах дітей Краснокутської районної державної адміністрації; Національного  природного парку «Слобожанський» селища Краснокутськ Харківської області; Опис справ постійного зберігання за 2000-2019 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2000-2019 рік, Акт про вилучення для знищення документів не внесених до документів НАФ за  1993-2015 рік Комунального закладу Краснокутська центральна районна лікарня; Опис справ постійного зберігання за 2016-2018 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2016-2018 рік Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області; Опис справ постійного зберігання за 2010-2015 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2010-2015 рік Пархомівської сільської Ради Харківської області.

Складений експертний висновок для подальшого затвердження експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області: номенклатуру справ на 2020 рік: Краснокутської районної державної адміністрації, Сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля Краснокутської районної державної адміністрації, Управління Державної казначейської служби України у Краснокутському районі Харківської області, Управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації, Управління агропромислового та економічного розвитку Краснокутської районної державної адміністрації, Рябоконевського ДНЗ, Положення про експертну комісію управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації та інструкцію з діловодства Краснокутської районної державної адміністрації; Опис справ постійного зберігання за 1986-2020 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 1986-2020 рік, Акт про вилучення для знищення документів не внесених до документів НАФ за  2001-2018 рік Управління агропромислового та економічного розвитку Краснокутської районної державної адміністрації.; Опис справ постійного зберігання та Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2017-2018 рік Управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації, Комунального закладу «Краснокутський районний Будинок культури», Архівного відділу Краснокутської районної державної адміністрації, Краснокутської селищої Ради Харківської області; Опис справ постійного зберігання за 2000-2019 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2000-2019 рік, Акт про вилучення для знищення документів не внесених до документів НАФ за  1993-2015 рік Комунального закладу Краснокутська центральна районна лікарня; Опис справ постійного зберігання за 2016-2018 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2016-2018 рік Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області; Опис справ постійного зберігання за 2010-2015 рік, Опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2010-2015 рік Пархомівської сільської Ради Харківської області.

До Державного архіву Харківської області надані звіти:

Звіт про виконання Плану роботи архівного відділу за І квартал 2020 року (Ф. 110);

Відомості про виконання Плану першочергового приймання документів на постійне зберігання за І квартал 2020 року;

Відомості про матеріально – технічне забезпечення архівного відділу.

За І квартал 2020 року до архівного відділу звернулося особисто та листами 98 осіб, в результаті чого було зареєстровано 94 звернення. З Краснокутського відділення Богодухівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області надійшло 13 листів з питань щодо видачі архівних довідок  про підтвердження факту роботи та нарахування заробітної плати для призначення та перерахунку пенсії. Тематична спрямованість звернень свідчить про те, що переважна кількість запитів складають звернення з питань  підтвердження стажу роботи – 46, 14 звернень з питань щодо нарахування заробітної плати, 62 звернень з питань щодо надання архівних копій чи архівних витягів, перейменування установ та інше. Протягом першого кварталу 2020 року виготовлено і видано громадянам 122 архівних довідок.

Для забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та поповнення ними архівного відділу районної державної адміністрації здійснювався контроль, надавалася методична та  практична допомога по упорядкуванню документів постійного зберігання, та організацією зберігання документів з особового складу.

В архівному відділі проводилася робота щодо ведення картотек обліку місцезнаходження документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, установ і організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні в трудових архівах,  у правонаступників, органах вищого рівня та інших установах (із зазначенням інформації про склад архівних документів, їх кількість, крайніх дат, пошукових даних, місця зберігання).

Проводилася робота по вибірковому обстеженню справ на біоураження.  

Таким чином, усі заплановані заходи були виконані в повному обсязі.

У першому кварталі 2020 року робота відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації була спрямована на виконання законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітної плати», «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації.

В січні-березні 2020 року були підготовлені та здані всі необхідні звіти до Департаменту фінансів облдержадміністрації та до управління фінансів райдержадміністрації. Управління Державної казначейської служби у Краснокутському районі, обласному управлінню статистики, фіксальної служби України та фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Протягом І кварталу 2020 року надавались різні довідки особам, які звертались до віддліу.

Відповідно до плану роботи сектору забезпечені належні умови роботи з комп’ютерного набору та тиражування проектів службових документів районної державної адміністрації,  забезпечено технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки райдержадміністрації тазабезпечено належні умови роботи автотранспорту.

Таким чином сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації виконав усі заплановані на I квартал 2020 року завдання та заходи.

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації протягом кварталу працював згідно з затвердженим планом роботи.

Протягом І кварталу 2020 року проведено заходи для здобувачів освіти:

З  02 по 12 січня у навчальних закладах організовано проведення новорічних свят,  дозвілля учнів на канікулах; з 13 січня розпочато ІІ семестр 2019/2020 навчального року.

Протягом січня учнями шкіл здійснено реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року.

Протягом січня учні шкіл району взяли участь в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН,  ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

09.01.2020 відбувся фестиваль Різдвяних та Новорічних віншувань «Коляда, коляда у віконце загляда».

18 січня 2020 року в Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відбулося V обласне свято-фестиваль дитячих фольклорних колективів «Щедрий вечір», на якому Краснокутський ЦДЮТ представили вихованці гуртків “Талісман”, “Усмішка” та “Каблучок”.

21 січня 2020 року 3 кращих команди старшокласників Краснокутського району взяли участь у турнірі за титул «Володар Кубку Харківської області з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» «Слобожанська сова»».

22 січня 2020 року навчальні заклади Краснокутського району відзначили День Соборності України.

24 січня 2020 року на базі Краснокутської ДЮСШ відбулися районні змагання з футзалу за програмою щорічних спортивних змагань “Спорт протягом життя” серед учнів закладів загальної середньої освіти (команди учнів 5 класу та збірні команди учнів 5-9 класів).

29 січня 2020 року у закладах освіти проведено заходи до Дня пам’яті Героїв Крут.

03 лютого 2020 року розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

13-17 лютого 2020 року у закладах загальної середньої освіти Краснокутського району проведено заходи до  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

15 лютого 2020 року команда Краснокутської ДЮСШ з біатлону здобула ІІІ місце  у Чемпіонаті області з біатлону зі стрільбою з пневматичної зброї.

З метою  вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні в закладах загальної середньої освіти Краснокутського району 20 лютого 2020 року були організовані та проведені тематичні заходи.

21 лютого 2020 року у закладах освіти району проведено заходи з відзначення Міжнародного дня рідної мови.

Протягом лютого команда учнів району взяла участь в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України.

26.02.2020 на базі Краснокутської гімназії відбувся практичний семінар з історії  із представником Північно-Східного міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Марією Тахтауловою для вчителів історії та учнів 10-11-х  класів ЗЗСО району.

З 1 по 31 березня 2020 року  для батьків майбутніх першокласників проведено  Інтернет-збори  на сайті Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

Протягом першої декади березня у закладах загальної середньої освіти Краснокутського району проведено Шевченківські дні.

11.03.2020 у м. Харків відбулася урочиста церемонія нагородження переможців X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і їх наставників. У заході взяли участь Кулик Маргарита, учениця 5 класу Колонтаївської ЗОШ l-lll ступенів, та її наставник – учитель української мови та літератури Колонтаївської ЗОШ l-lll ступенів Гончаренко Любов Іванівна.

11 березня 2020 року відбулося урочисте відкриття сучасної медіатеки у Каплунівському НВК.

У закладах та установах освіти Краснокутського району з 12 березня установлено карантин. Заклади освіти працюють у дистанційному режимі.

Проведено заходи для різних категорій педагогічних та керівних працівників:

21 січня 2020 року директор Краснокутського ІРЦ Ірина СТОЛОВА взяла участь в обласному методичному семінарі-практикумі для директорів інклюзивно-ресурсних центрів.

30.01.2020 керівники опорних закладів взяли участь в навчально-методичному семінарі для керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти районів, міст, ОТГ Харківської області, де у 2020 році відбудуться показові Дні цивільного захисту та Тижні безпеки дитини.

11, 18 та 25 лютого 2020 року відбувся І (районний) тур обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2020 році, на якому визначено переможців конкурсу у номінаціях «Вихователь-методист», «Вихователь дітей раннього віку».

19 лютого 2020 року керівники закладів освіти Краснокутського району взяли участь у публічному звіті голови районної державної адміністрації О. Белоцького.

19.02.2020 відбулася нарада керівників закладів освіти Краснокутщини.

5 березня 2020 року проведено підсумкове заняття й перевірку знань для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти  та новопризначених завідувачів дошкільної освіти з питань організації роботи з охорони праці.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації за І кв. 2020 року була проведена слідуюча робота:

-відомості поновлення бази даних Реєстру – 105 шт. внесені та оброблені в повному обсязі, застарілі відомості поновлення відсутні;

-сформовано та опрацьовано – 14 ініціативних відомостей на внесення в звернення та на включення до наказів – 33 виборці;

-включено до наказів після опрацювання відомостей – 377 виборців;

-відмовлено на внесення змін до Реєстру – 35 виборцям;

-внесено змін до Реєстру – 317 виборцям;

-включено до Реєстру осіб, яким виповнилося 18 років – 49 виборців;

-переадресовано іншим відділам ведення реєстру — 19 виборців;

-відхилено змін – 0;

-включено до реєстру – 58 виборців;

-забезпечено взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань внесення змін та доповнень до бази даних Державного реєстру;

-надавалася консультативна та практична допомога персоналу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань ведення Державного реєстру виборців;

-оперативно виконувалися поточні доручення, розпорядження Секретаріату центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

-підтримується в актуальному стані інформація про відділ на офіційному WEB – сайті Розпорядника бази даних „Державний реєстр виборців”;

– забезпечено функціонування  інформаційно-телекомунікаційної системи Life Size для проведення селекторних нарад, що проводяться з використанням відеоконференцзв’язку ПАТ «Укртелеком»;

-одержані дані в порядку періодичного поновлення персональних даних виборців своєчасно вносились до бази даних реєстру виборців;

-всього за квартал опрацьовано — 478 виборців.

Головним спеціалістом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації протягом кварталу виконувались і проводились заходи згідно затвердженого плану.

Відповідно до основних завдань на I квартал 2020 року і строків контролю готувались матеріали  в обласні організації  по виконанню доручень  голови обласної державної адміністрації,  районної державної адміністрації   та його  заступників з питань: запобігання надзвичайних ситуацій, екології, техногенно-екологічної безпеки, проводились організаційно-практичні заходи направлені на попередження та запобігання надзвичайних ситуацій в районі:

Підготовлено план-графік проведення командно-штабних навчань і штабних тренувань, спеціальних об’єктових та інших навчань органів управління та сил районної ланки цивільного захисту у 2020 році, який надано до Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації;

Проводився контроль за виконанням Комплексного плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Краснокутському районі в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років.

 Надані інформації по технічній інвентаризації за 2019 рік та відомість про хід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту до Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Проводився контроль за станом виконання Плану організаційних і практичних заходів Краснокутської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо дій під час підготовки та пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових  дощових паводків у 2019-2020 роках та обстеження стану гідроспоруд на водоймах району.

Проведено заходи по виконанню Програми створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Краснокутському районі на 2019 – 2021 роки.

Проводився моніторинг стану проїзду на автошляхах району, сталої роботи систем життєзабезпечення та важливих для діяльності господарського комплексу об’єктів в складних погодних умовах, готувалась інформація по пункту обігріву в районі та об’єктах життєзабезпечення до обласної державної адміністрації.

Проводився контроль за станом виконання Плану організаційних і практичних заходів Краснокутської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період 2019-2020 років.

Підготовлено та проведено два засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Підготовлено та прийнято чотири розпорядження голови районної державної адміністрації.

Підготовлені та надані відповіді на протокольні рішення регіональної  комісії з питань ТЕБ та НС.

Надані термінові та строкові донесення до Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації по підсумкам роботи за  квартал 2020 року відповідно до табеля термінових та строкових донесень.

Робота сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації у І кварталі 2020 року проводилась відповідно з плановим завданням і забезпечувала реалізацію державної політики в сфері житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури,  інфраструктури, енергетики та захисту довкілля на території Краснокутського району.

Здійснювався постійний контроль за станом введення в експлуатацію житлових будинків та проводилась робота щодо надання громадянам організаційної допомоги при оформлені ними документів, необхідних для введення житла в експлуатацію, згідно з Постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно Закону України від 13.01.2015 № 92 – VІІІ «Про внесення зміни до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт в період з 05.08.1992 року по 12.03.2011 року».

Виготовлені та видано Містобудівні умови та обмеження – 1 по Краснокутському району.

Надано  висновків  про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по Краснокутському району – 133 (під ОСГ, обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських споруд та).

Була зосереджена увага на проведенні невідкладних заходів щодо організаційного та фінансового забезпечення розрахунків за енергоносії та житлово – комунальні послуги.

Питання стану розрахунків споживачів району за спожиті енергоносії знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації. Щомісяця проводяться засідання Міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природній газ) на яких розглядаються питання про стан розрахунків за спожиті енергоносії (електричну енергію, природний газ) усіма категоріями споживачів.

Проведено 3 засідання міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природній газ) на яких розглядалися питання щодо своєчасної сплати за електроенергію та природний газ та вживалися заходи щодо підвищення рівня сплати всіма споживачами. З підприємствами боржниками проводиться роз’яснювальна робота щодо своєчасної сплати та недопущення боргів за спожиті енергоносії.

Інформація щодо рівня розрахунків споживачів району висвітлена на вебсайті  Краснокутської районної державної адміністрації. На розширених апаратних нарадах районної державної адміністрації здійснювалося висвітлення стану розрахунків споживачів Краснокутського району за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Підприємства житлово-комунального господарства, які надають послуги на території Краснокутського району не мають заборгованість перед Міністерством доходів і зборів (Державна Податкова Інспекція) по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відпрацьовувались питання дані в лисах та дорученнях структурних підрозділів  облдержадміністрації.

Згідно табелю термінових та строкових   інформацій, надавались  звіти та плани роботи сектору.

Проводилась робота по підготовці та висвітленню питань на селекторних нарадах з облдержадміністрацією та апаратних нарадах районної державної адміністрації.

Служба у справах дітей райдержадміністрації протягом І кварталу 2020 року проводився прийом дітей, батьків, зацікавлених осіб (10 осіб). Постійно ведеться обстеження дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах (7 сімей), було обстежено всі сім`ї. 3 дітей влаштовано у патронатну сім’ю Павлюк С.Ю. до вирішення питання про відібрання дітей у матері без позбавлення батьківських прав.

Робота в Єдиній Інформаційно-аналітичній системі «Діти»: знято з обліку 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в зв’язку з досягненням повноліття. Поставлено на облік одну дитину-сиріту, дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово влаштовані до сімей родичів, знайомих.

Протягом І кварталу 2020 року сектором для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації було оновлено близько 40 особових справ дітей, які знаходяться під опікою, дітей – вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а саме: оновлено фотокартки, інформація щодо медичних оглядів. Робота в цьому напрямку продовжується.

Протягом І кварталу 2020 року спільно з відповідними підрозділами проведено10 профілактичних рейдів по місцях концентрації молоді з метою виявлення і запобігання розвитку алкоголізму, наркоманії, злочинності, правопорушень серед дітей, з подоланням дитячої бездоглядності та безпритульності «Діти вулиці».

У І кварталі 2020 року служба у справах дітей взяла участь у11 судових засіданнях (позбавлення батьківських прав батьків та відібрання дітей без позбавлення батьківських прав матері).

Протягом І кварталу 2020 року було проведено 2 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, на порядку денному було розглянуто 10 питань щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, малолітніх дітей, що проживають на території Краснокутського району. Підготовлено та надано рішення  комісії з питань захисту прав дитини, висновки щодо доцільності позбавлення батьківських прав та підготовлено проекти розпоряджень відповідних рішень.

З метою контролю з боку органу опіки та піклування протягом звітного періоду було здійснено обстеження 5 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служби у справах дітей та Краснокутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до запитів служб у справах дітей Харківської області, діти з яких проживають на території Краснокутського району, в сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях було направлено документи для укомплектування та оновлення особових справ дітей.

27 грудня 2020 року службою у справах дітей районної державної адміністрації було подано звітність за І квартал 2020 року до служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації.        

Згідно з планом організаційної і контрольно-економічної роботи управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації на І квартал 2020 року управлінням проведені організаційні заходи:

– проведено 3 наради у начальника управління;

– з метою підвищення   кваліфікації працівників проведено 6 занять у відділах по вивченню нормативно-правових актів.

Протягом  І кварталу 2020 року за даними  звітів, наданих Управлінням державної казначейської служби у Краснокутському районі Харківської області, щомісячно проводився аналіз виконання зведеного бюджету району. З даного питання надавалася інформація голові районної державної адміністрації та районної ради, а також  розміщувалася на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Підготовлена пояснювальна записка до Звіту про виконання місцевих бюджетів за 2019 рік, звіт по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ району за 2019 рік, виконане зведення бюджету Краснокутського району на 2020 рік, складений план по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ району на 2020 роки та надані до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації  у встановлені терміни.

Погодженні паспорти бюджетних програм на 2020 рік. Забезпечена організація складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік та робота щодо здійснення оцінки та аналізу ефективності бюджетних програм за 2019 рік. Відповідно до рішення районної ради головними розпорядниками внесені зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік.

На розгляд сесії районної ради підготовлені 3 проекти рішень сесії Краснокутської районної ради: 1 проект «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року № 539-VIІ  «Про районний бюджет Краснокутського району на 2020 рік» та додатків до нього, 1 проект «Про затвердження положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку району в новій редакції  та 1 проект «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік».

Підготовлені 4 проекти  розпоряджень голови районної державної адміністрації: 1 проект «Про річний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік по Краснокутській районній державній адміністрації», 2 проекти «Про внесення змін до річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік по Краснокутській районній державній адміністрації» 1 проект«Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення місцевих бюджетів району, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».

Щоденно проводився моніторинг надходжень до бюджету. По мірі необхідності забезпечено внесення змін до розпису доходів і видатків районного бюджету. Внесені довідки про зміни до розпису в Програму ІАС «Місцеві бюджети», отримані від сільських та селищних рад.

Забезпечено роботу комп’ютерної техніки, електронний зв»язок, ведення та супроводження програмного забезпечення, що використовується в управлінні фінансів, обробку інформації, отриманої від Управління державної казначейської служби  України у Краснокутському районі Харківської області, Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, інших установ та організацій.

Забезпечена робота по  своєчасному внесенню змін до єдиної державної комп’ютерної системи «Картка».

Управлінням  проведена перевірка рішень про затвердження сільських та селищних бюджетів  на 2020 рік щодо відповідності бюджетному законодавству.

Забезпечене надання Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, районній державній адміністрації, районній раді, Управлінню державної казначейської служби України у Краснокутському районі Харківської області, іншим установам, організаціям необхідної інформації з питань   виконання бюджету. Забезпечений облік  документів казначейського обслуговування виконання місцевих бюджетів та по апарату  управління фінансів.

Управління протягом кварталу приймало участь в апаратних нарадах, колегіях, комісіях райдержадміністрації. На розширених апаратних нарадах щомісячно розглядалися питання про стан виконання місцевих бюджетів Краснокутського району.

Працівники управління фінансів в своїй роботі керувалися Законами України та іншими нормативно – правовими актами, а також здійснювали загальну організацію та координацію учасників бюджетного процесу.

Діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації була направлена на здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сімей з дітьми, дотримання трудового законодавства.

Вживаються певні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав працівників на заробітну плату не нижчу від визначеної законом, своєчасне одержання винагороди за працю, а також поліпшення їх матеріального і соціального становища.

Здійснюється систематичний аналіз рівня середньомісячної заробітної плати.

Ведеться постійний контроль за щорічним зростанням середньомісячної заробітної плати в цілому в економіці. Постійно проводиться робота щодо забезпечення належного рівня заробітної плати працівникам району на підприємствах, установах, організаціях району. В районі продовжується робота щодо забезпечення належного рівня заробітної плати працівникам району на підприємствах, установах, організаціях району. У ІІІ кварталі 2019 року середньомісячна заробітна плата в районі становила  7482 грн., (30 місце по області, за темпами росту -30).

Колективно-договірним регулюванням  охоплено 4283 осіб, що складає 99,6% від загальної чисельності працюючих в районі.

З початку року районною комісією з легалізації робочих місць було проведено 12 засідань, запрошено 38 роботодавців, з якими проведено інформаційно – роз”яснювальну роботу щодо переваг легальної зайнятості.

Станом на 01.12.2019, відповідно до даних Держкомстату Головного управління статистики у Харківській області, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах району відсутня. На підприємствах-банкрутах заборгованість складає 501,9 тис. грн. – на ДП «Дублянський спиртовий завод».

Станом на 01.01.2020 року за рахунок всіх джерел фінансування створено 200 робочих місць, в т. ч. в районі зареєструвались 88 підприємців.

Станом 01.12.2019 за підтримки РЦЗ  пройшли професійну підготовку та перепідготовку 138 осіб.  За оперативними даними районного державного центру зайнятості на обліку станом на 16.12.2019 перебуває 336 безробітних.

Відповідно до рішень виконкомів, наданих сільськими та селищними радами району, у 2019 році заплановано на виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру використати кошти у сумі 513,744 тис. грн. Роботи розпочато в березні і станом на 27.12.2019 використано коштів у сумі 361,790 тис. грн.

Призначено державні соціальні допомоги 1803 сім’ям  району на суму 45513,4 тис.грн., які профінансовані повністю.

Субсидії на житлово- комунальні послуги нараховані  3939 сім’ям на суму 14480,1 тис.грн.

Матеріальну допомогу на лікування за рахунок коштів районного бюджету отримали 247  малозабезпечених громадян  на суму 824,6 тис.грн.

В районі  проживає 8751 пільговиків, з них 291 особа,  користуюється пільгами відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.” На реалізацію програм, пов’язаних із соціальним захистом постраждалих громадян пільгових категорій використано 639,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду видано 871 направлення інвалідам на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації. До центрального банку даних з проблем інвалідності внесено 482 індивідуальних  програм інвалідів, з них 57 дітей.

Видано 19 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Проведено 22 засідань комісій з питань здійснення перевірки правомірності взяття на облік ВПО та призначення їм відповідних виплат.

З метою своєчасного інформування населення про законодавчі зміни в наданні державних допомог, пільг та субсидій здійснено 7 публікацій  на сайті райдержадміністрації та газеті „ Промінь.”

Протягом першого кварталу 2020 року робота головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації була спрямована на постійний аналіз обстановки з профілактики злочинності та правопорушень в районі, управління мобілізаційною підготовкою, забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в районній державній адміністрації, виконання заходів щодо залучення громадян на військову службу за контрактом.

Проведено щорічну загальну перевірку наявності секретних документів за 2019 рік. Закрито справи за 2019 рік та відкрито нові згідно з номенклатурою секретних справ районної державної  адміністрації на 2020 рік.

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2009 року № 352 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу» організовано приписку юнаків 2003 року народження у січні-березні 2020 року до призовної дільниці Краснокутського району.

Проведено аналіз стану виконання заходів з мобілізаційної підготовки району за 2019 рік та підготовлено щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності районної державної адміністрації за 2019 рік.

Підготовлено щорічний звіт про стан охорони державної таємниці в районній державній адміністрації за 2019 рік та здано до Управління СБУ в Харківській області і Харківської обласної державної адміністрації.

Головним спеціалістом з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації було підготовлено проекти рішень Краснокутської районної ради:

– «Про затвердження Програми територіальної оборони Краснокутського району на період 2020-2021 роки»;

– «Про внесення змін до Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та підготовки до призову громадян на строкову військову службу в Краснокутському районі на 2019-2023 роки».

Згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 головним спеціалістом з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації та Краснокутським районним військовим комісаріатом були проведені заходи щодо приписки юнаків 2003 року народження до Краснокутської районної призовної дільниці.

Робота комісії з питань приписки була організована і проводилася у відповідності до чинного законодавства.

Підлягало приписці до призовної дільниці 118 юнаків. Виключено зі зведеного списку 5 юнаків. Внесено до додаткового зведеного списку 1 юнака. На комісію з питань приписки викликалося 113 юнаків. Приписано до Краснокутської призовної дільниці району 113 (100%) юнаків.

Спільно з Краснокутським районним військовим комісаріатом проводяться заходи спрямовані на повне та своєчасне виконання завдання  з відбору громадян на військову службу за контрактом. Проводиться рекламно-агітаційна робота шляхом висвітлення статтей про переваги військової служби за контрактом на сайті районної державної адміністрації та в районній газеті ТОВ «МЕДІА-ЦЕНТР ПРОМІНЬ». Розміщені агітаційні плакати на «сіті-лайтах» та на вітрині другого поверху будівлі Краснокутського коопунівермагу в центрі по вулиці Миру в смт Краснокутськ.

Основні зусилля були зосереджені на проведені заходів щодо підвищення рівня планування та організації мобілізаційної підготовки на території району відповідно до доручення голови Харківської обласної державної адміністрації від 27.04.2011 №01-16/3015 за підсумками селекторної наради від 22.04.2011 з питання «Про стан виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації. Культурно-освітню діяльність у Краснокутському районі здійснюють 51 заклад культури: 13 сільських будинків культури, 10 сільських клубів. 26 сільських бібліотек, районний будинок культури, районний комунальний заклад «Краснокутська центральна бібліотечна система», комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Краснокутська дитяча музична школа» Краснокутської районної ради Харківської області.

Протягом кварталу проводилася спільна робота з органами місцевого самоврядування щодо розв’язання проблем культурного розвитку закладів культури, проведення спільних організаційно – масових заходів.

Здійснювався контроль за виконанням:

– Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про позашкільну освіти», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про заходи запобігання і протидії корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

Протягом звітного періоду надавалася методична і практична допомога  працівникам сільських закладів культури у доборі репертуару, запису фонограм, розробці сценаріїв, планів роботи тощо, велася активна робота у сприянні клубним закладам в організації культурного дозвілля району.

Інформація про проведення культурно-масових та спортивних заходів постійно висвітлюється на сторінках районної газети «Промінь» та на сайті Краснокутської районної державної адміністрації.

Відбувалися наради працівників культури з питань охорони праці і пожежної безпеки та запобіганню і протидії корупції. Проведені семінарські заняття, майстер-класи для бібліотечних працівників, семінари по клубній роботі, семінари – практикуми, семінарські заняття, відкриті уроки, фахові майстер-класи.

Протягом I кварталу 2020 року відділом культури, молоді та спорту були проведені наступні заходи: проводилися районні змагання з шахів серед молоді, з волейболу серед жіночих команд, з футзалу – присвячених пам’яті воїнів – афганців Краснокутського району, з волейболу серед чоловічих команд, проведення районних змагань «Тато, мама, я – спортивна сім’я» та змагання з волейболу серед жіночих команд, присвячені 8 Березня.

Комунальним закладом «Краснокутський районний Будинок культури» Краснокутської районної ради Харківської області  за звітний період було проведено: районний фестиваль новорічних та різдвяних віншувань «Коляда, коляда у віконце загляда»;  організовано та проведено фольклорне свято «Як у нас на вечорниці!»; дитячу виставу «Новорічні пригоди Маші та Віті»; тематичні заходи до Дня Соборності України та  до Дня пам’яті Героїв Крут, здійснено проведення концертної програми до Дня закоханих «Вечір в хату всім закоханим» за участю музичного квартету МАСО «Слобожанський» та фольк-гурту «Яри»; тематичного заходу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; та театралізованої програми «Розпрекрасна наша Масляна»; організацію та проведення концертної концертно-розважальної програми з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

Протягом І кварталу записалося до бібліотек – 6563 читачів, кількість відвідувань склала – 15227 в тому числі на масових заходах – 3280, проведено масових заходів – 363, видано протягом кварталу – 66317 примірників, надійшло до бібліотек – 1368 примірників, в тому числі книг – 563, періодичних видань – 805. Вибуло за І квартал – 13666 примірників, книг – 11630, періодичних видань – 25393. Бібліотечний фонд станом на 01.01.2020 року становить – 303839 примірники, в тому числі книг –  278283, періодичних видань –  25393,  аудіовізуальних матеріалів – 163 примірника.

В Козіївській сільській бібліотеці було підключено інтернет. Розпочався  Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Україна – це Європа».

З 9 березня розпочався Всеукраїнський марафон дитячого читання «Єднаймо душі словом Кобзаря». В ньому взяли участь 5 бібліотек району: Краснокутська ЦДБ, В’язівська, Городнянська сільські бібліотеки і Пархомівська №1 , №2 сільські бібліотеки. Із них 38 учасників , які надіслали 21 фото.

Щороку, з метою підвищення особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до системного читання, проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія».

В березні відбувся ІІ відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020». В  ньому взяли участь 8 бібліотек району і 59 читачів (учні 6 – 7 класів). В  ІІ  районному етапі переможцями стали Федоренко К., Безкоровайна М., Гайдамака А., Овсяннікова Д., Петрова В., В’юнник А., Біловол А., Горенко С., Черниш В., Кондратенко Є., Коростельов А., Бабак І., Рябуха А., Шульга А., Чернов Д., Рарог А. Всі роботи відіслані до Харківської обласної наукової бібліотеки, де у квітні буде проходити ІІІ етап обласного конкурсу і буде визначатися переможець.

Серед заходів культурно-просвітницької діяльності основна увага приділялась патріотичному, морально-правовому вихованню молоді, популяризації літератури на допомогу вивченню предметів шкільної програми, популяризації класики та сучасної української художньої літератури, краєзнавчої та народознавчої тематики.

За I квартал 2020 року державними  реєстраторами районної державної адміністрації прийнято і оброблено 540 заяв по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

По державній реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проведено  58 реєстраційних дій, з них 11 по юридичним особам: державна реєстрація новоствореної юридичної особи – 1; реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів – 3;  взято на облік – 4; відмова у проведенні державної реєстрації ліквідації юридичної особи – 1; внесення рішення щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації – 1;

виправлення помилки в даних  юридичної особи – 1.

По фізичним особам – підприємцям проведено 47 реєстраційних  дій, з них по державній реєстрації – 15; державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 14; державна реєстрація припинення підприємницької діяльності – 18.

60 особам надано консультації щодо необхідного пакету документів для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Щоденно органам влади, які здійснюють облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надається в електронному вигляді інформація, що передбачена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Протягом кварталу надавалася консультативна допомога установам, організаціям, підприємствам, фізичним особам з питань виконання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та  Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та інших нормативних актів у сфері державної реєстрації.

По запитам від юридичних осіб та фізичних осіб з Єдиного державного реєстру надаються витяги про відомості  по юридичним та фізичним особам – підприємцям, які містяться в ЄДР. За квартал видано 21 витяг з ЄДР.

Завідувач сектору документообігу

та контролю апарату апарату

районної державної адміністрації                                                    Наталія ПЕРЕБИЙНІС

Залишити відповідь